Porin Lukko Oy

Porin Lukko Oy

· Yhteystiedot
· Yritys
· Toimintatapa
· Palvelut
· Ajankohtaista

Kulun- ja työajanhallinta

AVAIN JA ELEKTRONIIKKA
AbloyMekaanisen lukoston elinkaari olisi vuosikymmen tai enemmänkin, mutta avainturvallisuus menetetään usein muutamassa vuodessa. Huolellisuus käyttöönotossa, avainten jaossa ja hallinnassa olisivat varmin tae lukoston pitkälle iälle. Hukatun avaimen poisto ulko-ovien lukoista ei yleensä onnistu ilman suuria kustannuksia, mutta tämä ongelma poistuu yhdistämällä avaimeen elektroniikkaa. Nämä järjestelmät toimivat johdottomasti (offline). Kulku- ja kalenterimuutokset sekä käyttöhistoria siirretään niihin ohjelmointiavaimilla. Lukostoa uusittaessa tämä on varteenotettava ratkaisu esimerkiksi ulko-ovien ja tärkeiden tilojen lukoissa. Järjestelmät eivät tarvitse sähkömekaanisia lukkorunkoja eivätkä kaapelointia, joten kustannukset ovat varsinaista kulunhallintaa edullisemmat.

KULUN- JA TYÖAJANHALLINTA
Kulunvalvontajärjestelmissä kulkutunnisteiden ja pääsyoikeuksien hallinta hoituu omalta työasemalta. Johdotus eri kenttälaitteiden välillä on yleistä, koska ne sisältävät paljon sähkötekniikkaa ja laitteiden pitää toimia luotettavasti myös sähkökatkoissa. Käyttömukavuuteen ja -helppouteen on kiinnitetty paljon huomiota ja tämä takaa tyytyväiset käyttäjät. Alueiden murtohälytykset kytkeytyvät kulkijan edetessä automaattisesti päälle ja pois. Informaatiopäätteitä käytettäessä niistä välittyy työaikatietoja (saldo) käyttäjälle ja vaihteenhoitajalle pääte lähettää paikallaolo- tai poissaolotiedot. Kaikki tämä toimii reaaliajassa ja tietoa voidaan välittää verkoissa rajattomasti eri kiinteistöjen ja ihmisten (työasema) välillä. Liikkuvalle käyttäjälle löytyy myös netti- tai mobiilisovellus.
   
AccessHenkilötunnistimina käytetään yleisimmin passiivisia (ei paristoa) RFID- tunnistimia, joiden kontaktiton käyttö lukupäätteillä on nopeaa. Tämä tekniikka sietää hyvin huonoja sääolosuhteita kuten kosteutta, jäätä sekä likaantumista ja siksi ne soveltuvat hyvin myös ajoneuvotunnistukseen. Tunnistin aktivoituu ja saa käyttövoimansa lukijan läheisyydessä. Saatavissa on myös tunnisteita, joiden muisti on jaettu sektoreihin. Niihin voidaan myös tallettaa uutta tietoa lukutapahtuman yhteydessä. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi: lounasveloitus-, bussirahastus-, kirjasto-, parkkihalli-, kukkaro- ja työaseman kirjautumistiedot.
 
Biometriset tunnistustekniikat (sormenjälki) ovat suotuisan teknisen ja hintakehityksen takia hieman lisääntyneet. Yhdessä etälukuun perustuvan tekniikan kanssa ne vähentäisivät henkilökohtaisen tunnuskoodin käyttöä, jota muutenkin vierastetaan. On muitakin aktiivisia tai radiotaajuisia tunnistustekniikoita, mutta niiden heikkoutena on rakenteen ja paristojen rajallisuus.

Toimittamamme Esmi-järjestelmät integroituvat hyvin tarjoten parempaa turvallisuutta ja kustannussäästöä kuin erilliset järjestelmät. Paras mahdollinen hyöty ja tehokkuus saadaan integroimalla palo-, video-, murto- ja kulunohjausjärjestelmä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Esmikko-integraatio mahdollistaa järjestelmän helpon hallittavuuden paikasta riippumatta ja graafinen käyttöliittymä näyttää ilmaisimien ja ovien tilat reaaliaikaisena pohjakuvassa. Kaikki turvallisuuden kannalta tärkeät asiat, myös kamerakuvat, nähdään samalta käyttöliittymältä. Esmikko taipuu myös henkilöturvallisuus-, palonsulku- ja savunpoistojärjestelmien ytimeksi. 

Olemme toimittaneet asiakkaillemme useita (yli 10 000 käyttäjää) kulunhallintajärjestelmiä ja näin luoneet hyvän pohjan eri järjestelmien yhdistämiselle – vaikka jo huomenna.


 

 

Porin Lukko Oy
Dynamic Solutions